Zarząd i koordynatorzy 2017/2018

Zarząd SKN ASAP:

LinkedIn

Michał Sitarz - Prezes
II rok studiów magisterskich

Robert Banaś - Zastępca Prezesa
III rok studiów

 
 

Koordynatorzy SKN ASAP:

LinkedIn

Dorota Sadura - strona internetowa
II rok studiów magisterskich