Wykład „Post Mortem. Rzecz o komunikacji”

6

19 grudnia 2018r w ramach wykładów PM Meeting wystąpił Adam Niewęgłowski, certyfikowany kierownik projektów (PMP, MSP, PRINCE2, Agile PM, SAFe Agilist). Hasłem przewodnim spotkania i zarazem nazwą było "Post Mortem. Rzecz o komunikacji". Podczas wykładu poruszono kwestie związane tematycznie z zarządzaniem komunikacją w projekcie, skupiając się na wszelkich możliwych problemach, które same z siebie mogą doprowadzić do niepowodzenia projektu (na postawie typowego projektu z branży IT). Pan Adam przedstawił tematykę w bardzo ciekawy i przystępny sposób, po czym bardzo rozlegle i dogłębnie odpowiedział na wszystkie zadane pytania.