Wykład „Cyfrowa transformacja”

Pierwsza spotkanie z cyklu Project Management Meeting odbyło się 10 maja 2016 roku. Inauguracyjny wykład pt. "Cyfrowa transformacja” wygłosił Cezary Augustynowicz z firmy Buena Cloud — partner Google Inc. Podczas wykładu poruszono kwestie związane z praktycznymi aspektami Google for Work, które to aplikacje wdraża firma Cezarego. Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród studentów, którzy licznie przybyli na to wydarzenie.