Wizja

1. Być rozpoznawalnym i cenionym kołem naukowym w Polsce.
Podstawy:
> jesteśmy jednym z niewielu kół naukowych w Polsce, zajmujących się tematyką zarządzania projektami,
> chętnie nawiązujemy współpracę z innymi, wzbogacając jednocześnie nasze doświadczenia,
> bierzemy udział w inicjatywach o zasięgu ogólnopolskim.

2. Promowanie zarządzania projektami wśród młodych ludzi.
Podstawy:
> prowadzimy wykłady i warsztaty dla szkół,
> przez zabawę pokazujemy czym są projekty i jak nimi zarządzać,
> inspirujemy do działania.

3. ASAP - współpraca z najlepszymi.
Podstawy:
> nawiązujemy współpracę w firmami odnoszącymi sukcesy w dziedzinie zarządzania projektami,
> wspieramy firmy zaczynające działalność,
> uczymy się, jednocześnie zdobywając certyfikaty rozpoznawalne na całym świecie,
> wykorzystujemy każdą okazję do samodoskonalenia,
> organizujemy spotkania z praktykami z dziedziny zarządzania projektami,
> każdego dnia zdobywamy doświadczenie.