PMPIADA 2016

SKN ASAP był partnerem i współorganizatorem konkursu PMPIADA 2016.

 

Skład zespołu projektowego z SKN ASAP:

Agata Morysiak

Karolina Maćkowiak

Anna Walkowiak

Daria Rybicka

Kinga Brzeziecka

Eryk Drjański

Klaudia Zawistowska

Patrycja Wiaderna

Agata Sołoduch

Karolina Wciórka

 

Zapraszamy do przeczytania podsumowania z wydarzenia:

 

23 kwietnia br do Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przybyło prawie 300 osób, w tym 6 osobowe Jury, 11 prelegentów oraz 257 uczestników, którzy chcieli poznać lub ugruntować swoją wiedzę na temat zarządzania projektami  z PMBOK Guide. Wydarzenie organizowała i wspierała grupa zaangażowanych wolontariuszy z PMI Oddział Poznań.

Głównym celem tego unikatowego w kraju wydarzenia było wyłonienie Prelegenta Roku 2016. Nagrody przyznawali zarówno uznani eksperci zarządzania projektami czyli Jury, jak i Publiczność złożona z sympatyków zarządzania projektami. 

W gronie Jury znaleźli się:
Małgorzata Kusyk – Przewodnicząca Jury, Prezes Zarządu PMI Poland Chapter, praktyk zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem na arenie międzynarodowej, wykładowca MBA, twórca innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej w Polsce Akademii Transition Managera, akredytowana m.in. z zakresu PMP®, PRINCE2®, Agile.
Grzegorz Dzwonnik – praktyk z wieloletnim doświadczeniem na arenie międzynarodowej, obecnie konsultant z zakresu wdrażania różnych metodyk zarządzania projektami do organizacji, wykładowca akademicki, akredytowany m.in. w zakresie PMP, PRINCE2, scrum, CSM.
Dr Stanisław Gasik, PMP, jedyny na świecie członek PMI będący znaczącym współautorem dwóch ostatnich głównych standardów PMI (PMBOK® Guide i Standard for Program Management®); współautor lub recenzent pozostałych głównych standardów PMI; ekspert ds. projektów GAO (odpowiednik polskiej NIK), organu Kongresu Stanów Zjednoczonych. Asesor IMPA, posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, wdrażaniu do organizacji metodyk projektowych oraz audytów.
Tomasz Borucki – wykładowca akademicki, autor programów szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od ponad 16 lat ściśle związany mentalnie i zawodowo z metodami zgodnymi z PMI. Od 1999 jest współwłaścicielem i członkiem zarządu Management Training & Development Center.
Wojciech Dymowski – praktyk, który ciągle pracuje w swoim zawodzie, jest Managerem złożonych, często łączących wiele kultur projektów, Wykładowca akademicki z nowoczesnych praktyk projektowych, certyfikowany m.in. z zakresu: PMI, MSP Practitioner.
Mirosław Dąbrowski - Agile Coach, Mentor, Trener, Konsultant IT pracujący zarówno na poziomie zespołów jak i kadry zarządczej. Autor narzędzi do badania dojrzałości projektów zwinnych. Lead Master Trainer w kilku międzynarodowych organizacjach. Tłumacz metodyk AgilePM oraz PRINCE2 Agile. Finalista i laureat prestiżowej nagrody Agile Awards w kategorii „Najlepszy zespół na świecie stosujący metodykę DSDM/AgilePM”.

 

Podczas PMPIADY w szranki stanęło 11 prelegentów, którzy zaprezentowali najważniejsze aspekty PMBOK Guide. Prelegenci omawiali etapy powoływania projektu, zasady identyfikacji interesariuszy, zarządzania zespołem aż do kwestii zamknięcia projektu. Kilka wystąpień skupiło się na „miękkiej” stronie realizacji projektów czyli współpracy w zespole, motywacji i zaangażowaniu.

Uczestnicy PMPIADY mogli utrwalić zdobytą wiedzę w zakresie zarządzania projektami, spotkać inne osoby zainteresowane tą tematyką i nawiązać nowe znajomości, czemu służyły przerwy między wystąpieniami.

W gronie Sponsorów znaleźli się: Fibaro, SII, Atrem, Atos, Suncode, GFT, CCS Druk, Delastudio. Z kolei Partnerem wydarzenia zostali: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Studenckie Koło Naukowe ASAP. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło: Radio Merkury, 4PM, Zarządzanie Projektami i Strefa PMI.

Spotkanie prowadziła Justyna Broniecka  - Klim, która z umiejętnie puentowała wszystkie wystąpienia prelegentów i wraz z chronometrażystką  - Hanną Stepczyńską pilnowały ustalonego porządku wystąpień i programu. Prowadząca wprowadziła i utrzymywała przyjazną atmosferę dzięki czemu u prelegentów nie było widać szczególnego napięcia i zdenerwowania.

Wszystkich gości powitał i otworzył wydarzenie Radosław Rząsa, Dyrektor Zarządzający PMI Oddział Poznań – Cieszę się, że pomysł na PMPIADĘ który narodził się już jakiś czas temu dzisiaj ma swój finał – mówił R. Rząsa. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację, a także Jury i Prelegentom za wsparcie i propagowanie idei zarządzania projektami – podsumował Rząsa.

 

Pierwsza prelekcję wygłosił Jacek Frankowski, Ekspert ds. R& D i Innowacji w Orange Labs, Orange Polska, Wicedyrektor PMI Oddział Poznań ds. Edukacji i Współpracy. Frankowski przekonywał, że dzisiejszy Project Manager jest jak człowiek renesansu. Musi dbać o wiele elementów w projekcie – o jego spójność, zakres, harmonogram, budżet, jakość, ryzyka, interesariuszy, ale przede wszystkim o dobrą komunikację i ludzi.  – Zmieniły się czasy, ale wyzwania są takie same – podsumował Frankowski. Frankowski przytoczył wyniki badań Future of Job Report, które mówią o tym, jakie kompetencje Project Managera będą kluczowe w 2020 roku. Są wśród nich między innymi:  kompleksowe rozwiązywanie problemów, kreatywność, zarządzanie ludźmi, inteligencja emocjonalna. Project Manager jest zawodem przyszłości – potwierdził.

Rywalizację prelegentów otworzyło wystąpienie Jakuba Boczkowskiego – Managera PMO, obecnie związanego z Franklin Templeton Investments. Prezentacja dotyczyła zarządzania integracją projektu, czyli jak PMBOK’a połączyć w spójną całość i poprowadzić projekt od początku do końca. J. Boczkowski zwrócił uwagę na kartę projektu, jako ważny kontrakt między Sponsorem i Project Managerem a także na to, co w karcie jest najistotniejsze: powody – dlaczego to chcemy robić?, co – zakres, jak – jakie środki są do tego potrzebne, w jakim czasie będziemy realizować i kto jest odpowiedzialny za te działania. Cele powinny być oczywiście SMART – dodał Boczkowski.  Karta ma być aktualizowana na bieżąco. Ma stanowić rodzaj odniesienia do założeń projektu a nie być formą biurokracji. - Mimo iż w PMBOKu niewiele znajdziemy informacji na temat zakończenia projektu, to warto się nad nim pochylić i dobrze go zakończyć – radził Boczkowski.

W wystąpieniu Blaze Goraja, entuzjastycznego twórcy zespołów, inspirującego trenera zarządzania projektami, pasjonata sprawnej organizacji pracy, którego motto brzmi: „Right things on time” mogliśmy usłyszeć kilka rad na temat najważniejszej wartości w projekcie jaką jest czas.  Prelegent przedstawił pomocne działania w realizacji projektu dzięki którym zaoszczędzimy sobie czas:  wprowadzenie w projekcie rytuału punktualności czyli przychodzenia na spotkania i po ustalonym czasie - podsumowywania. Drugim sposobem jest realizacja zadań wg techniki Pomodoro, czyli praca nad kolejnymi zadaniami z listy w określonych sekwencjach czasu.  – Dla każdego minuta trwa inaczej, dlatego należy dodawać bufor do zadań w projekcie, jak i do jego zakończenia – radził Goraj.

Pierwszy blok wystąpień kończyła prelekcja Marcina Gory - Kierownika projektu, Trenera, Konsultanta biznesowego, Prawnika, który mówił o jakości w projekcie, o wejściu w potrzeby klienta i zadbanie o nie.  M. Gora przekonywał o tym, że wysyłanie ankiety o postępach prac do klienta jest jednym z ważniejszych czynników badania jakości wypracowanej w projekcie.

Drugą odsłonę wystąpień rozpoczął Tomasz Grochowski, Project Manager Profesional, czyli PMP, który wskazywał na przejrzystość i prostotę przekazywania informacji o projekcie. Pokazał wizualizację 1 – stronicowego raportu o projekcie przekonując, że wiele więcej informacji przekażemy w dobrze zwizualizowanym raporcie tego typu, który pokaże: status projektu, ryzyka, a dla Zarządzających Portfelem Projektów – np. sytuację w portfolio projektów.

- Waszym nowym klientem jest Wasz pracownik – od takich słów zaczynało się kolejne wystąpienie pt. „Inicjatywa i zaangażowanie w zespole”, które wygłosił Wojciech Paździor - Przedsiębiorca, Konsultant, Coach kariery. Wg Paździora ważne dla utrzymania zaangażowania w zespole jest badanie co się w nim dzieje, umiejętne formowanie zespołu i nie omijanie fazy konfliktu.

Tomasz Kopczyński, zdobywca tytułu Prelegent Roku 2016 wg Jury, Menedżer, przedsiębiorca, konsultant, trener biznesu, wykładowca akademicki, doktor ekonomii, zaprezentował swoją koncepcję na zarządzanie kompetencjami zespołu projektowego. Kopczyński twierdził, że zarządzanie kompetencjami zespołu projektowego jest dziś czynnikiem decydującym o efektywności projektu, a kluczowym zasobem w projekcie są ludzie i ich potencjał. Podzielił profil kompetencji zespołu na: kompetencje konieczne i pożądane; a grupy kompetencji na tzw. „twarde” i „miękkie”.  Dobór osób odbywa się na podstawie profilu kompetencyjnego – weryfikacji kompetencji behawioralnych. Kopczyński przytoczył cytat, którego autorem jest Seneka -  „Nikt nie jest przez przypadek dobry, doskonałości trzeba się nauczyć”. Myśl ta może być przydatna szczególnie w formowaniu i zarządzaniu zespołem projektowym.

Jedna z dwóch prelegentek, Anna Sadowska - Kreatorka rozwiązań, budowniczy zespołów, motywator i konsultant ds. trudnych kończyła drugi blok wystąpień podczas PMPIADY.  A. Sadowska wskazywała na to, że zbudowanie efektywnego zespołu jest kluczem do sukcesu projektu.  – Mimo tego, że wiemy jakie są role w projekcie, komunikujemy się „ja” a nie „my” – dodała Sadowska.  A przecież wynik zależy od całego zespołu.  Rolą lidera jest pomóc temu zespołowi w każdym momencie ale przede wszystkim sprawić, że będzie zgrany – podsumowała prelegentka.

Trzecią, ostatnią część prelekcji otwierało wystąpienie Agnieszki Marii Gasperini - Project Manager Professional, Agile Certified Practitioner, pt. „Project Stakeholder Management” czyli o tym jak komunikować się z interesariuszami.  A. Gasperini radziła, żeby szczególny nacisk w projekcie położyć na identyfikację interesariuszy.  – Praca zespołowa w określeniu kto jest interesariuszem w naszym projekcie pozwoli nam na zwiększenie szans na powodzenie w projekcie – dodała A. Gasperini. Szczególnie warto zapytać ich o to, czego tak naprawdę chcą, co ich motywuje we współpracy, co chcieliby nam powiedzieć?

Maciej Bodych, Menedżer Portfela, Trener, Konsultant, zdobywca statuetki Publiczności na Najlepszego Prelegenta 2016 roku (zdobył aż 37% głosów publiczności),  opowiadał o Change Control Board – Twój przyjaciel czy Twój wróg? Opowieść o współpracy z interesariuszami w projektach.  Identyfikacja interesariuszy i ocena ich nastawienia do projektu jest niezbędna. Jak w każdym projekcie nie znajdziecie kilkunastu interesariuszy, to znaczy że nie zostali dobrze zidentyfikowani – podsumował Bodych.

Mariusz Kapusta, Project Manager Profesional Agile Certified Practitioner w swoim wystąpieniu Czego Jaś się nie nauczy, czyli miejsce na naukę w projekcie. Historia Lessons learned. M. Kapusta stwierdził, że ludzie zawsze będą się zachowywać tak, jak organizacja im na to pozwala.  – Niezwykle istotne jest dawanie informacji zwrotnej w projekcie i świadomość tego, że pracujecie, doskonalicie projekt – sugerował M. Kapusta.

Blok trzeci kończyło wystąpienie Mariusza Paszkiewicza, Przedsiębiorcy, menedżer, architekta, który mówi o PMBoK vs Scrum – początek przyjaźni? Podczas jego wystąpienia poznaliśmy elementy wspólne obu metodyk oraz elementy w której obie metodyki znaczącą się różnią.

 

Podsumowaniem wystąpień była półgodzinna sesja pytań ze strony uczestników i dyskusja. W tym czasie Jury rozpoczęło swoje obrady nad wyborem Prelegenta Roku 2016. Uczestnicy mogli natomiast zagłosować w ankietach na prelegenta, który ich zdaniem najlepiej przybliżył im tajniki PMBOKa.

Czas na wręczenie nagród zainicjowała Małgorzata Kusyk, Przewodnicząca Jury, Prezes Zarządu PMI Poland Chapter.  – Zwycięzcą I PMPIADY zostaje Tomasz Kopczyński. W ocenie Jury T. Kopczyński spełnił najwyżej postawione przez Jury kryteria. Dla każdego z nich skala punktów wynosiła od 1 do 10. Przede wszystkim oceniana była zgodność z PMBOKiem, oryginalność opisywanego rozwiązania i innowacyjność wykorzystania PMBOKa w organizacji, ogólność zastosowań, precyzja opisu, otwartość na nowe koncepcje, a także cel wystąpienia i jasność przekazu. Zwycięzca otrzymał statuetkę oraz bon na warsztat ufundowany przez firmę Train Brain.

 

Prezes M. Kusyk ogłosiła również laureata nagrody Prelegent Roku 2016 wybranego przez Publiczność. Został nim Maciej Bodych, który otrzymał statuetkę oraz voucher na warsztaty z flipowania ufundowany przez Gabrielę Borowczyk. Wyróżnienia z rąk Małgorzaty Kusyk i Radosława Rząsy otrzymali pozostali prelegenci. Takie wyróżnienia za zaangażowanie, wkład pracy i wsparcie PMPIADY otrzymali również członkowie Jury z rąk Radosława Rząsy i Rafała Sowińskiego, Wicedyrektora ds. Programów i Wydarzeń PMI Oddział Poznań. Część związaną z nagrodami dla uczestników poprowadziła Justyna Broniecka – Klim. Zgromadzeni odpowiadając na pytania przygotowane wcześniej przez wybranych prelegentów mogli zdobyć m.in. torby z gadżetami, vouchery zniżkowe na warsztaty Train Brain i na warsztaty Techniki kreatywne dla Project Managerów realizowane przez Paulinę Łukasik, Managera Portfela Projektów i Annę Michalak – Siezieniewską, Kierownika Projektu i Change Agenta.

 


Podsumowanie wydarzenia i dyskusje odbywały się jeszcze przez kilkadziesiąt minut na tzw. After Party.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom, które zaangażowały się w organizację PMPIADY, a także tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas wydarzenia.

Udział w PMPIADZIE uprawnia do otrzymania certyfikatu uczestnictwa, dzięki któremu możliwe jest rejestracja aż 6 jednostek PDU. Certyfikaty już wkrótce dotrą do osób, które były obecne na PMPIADZIE.

W organizację PMPIADY zaangażowanych było kilkanaście osób, które z pasją i zaangażowaniem realizowały zadania aby osiągnąć cel – zorganizować unikatowe w skali kraju wydarzenie. Pod czujnym okiem Kierownika Projektu – Marcina Płóciennika, PMP, rozwiązywali pojawiające się w projekcie kwestie problematyczne, organizowali burze mózgów i wielogodzinne dyskusje. Wszystko po to, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. – Jak to w projekcie – były wzloty i upadki – mówi M. Płóciennik. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego czego dokonaliśmy i cieszę się, że trafiłem na takich wolontariuszy – dodaje Płóciennik. Wiele z tych osób nadal mocno chce się angażować w działalność PMI Oddział Poznań.

Informacje o wolontariuszach PMPIADY znaleźć można tu.

89 osób ze 155 które wypełniły ankietę podczas PMPIADY oceniło jej organizację „na piątkę”. 58 osób wybrało ocenę 4 a jedynie 8 osób wybrało odpowiedzi 3 i 2.

A oto komentarze jakie otrzymaliśmy po wydarzeniu:

Dzień dobry! Miałam okazję uczestniczyć dziś w PMPIADZIE - świetne wydarzenie! Gratuluję organizatorom, wykonaliście kawał naprawdę dobrej roboty! Dla mnie, jako osoby zamkniętej w leśnym świecie, było to bardzo ciekawe doświadczenie i poznanie innego środowiska. Bardzo dziękuję! Agata

Wydarzenie, które musi(!) na stałe znaleźć miejsce w kalendarzu. Ponadto, powinno być płatne, aby wyeliminować tych, którzy zapisują się, bo jest free, a potem nie przychodzą, blokując możliwość uczestnictwa innym. Bilet wyceniam na przynajmniej 50zł/os. Za rok pomogę znaleźć środki (i dołożę) na lunch, bo niektórzy z nas z pewnością zgłodnieli. Poza tym absolutna rewelacja sezonu na skalę kraju. Gratuluję organizatorom! Gratuluję zwycięzcom - Majstersztyk! Dziękuję wszystkim prelegentom - miałem aż pięciu faworytów. Do zobaczenia na seminariach PMI i na następnej PMPIADZIE. Maciej Naskret

 

Więcej zdjęć już wkrótce pojawi się na stronie www.pmpiada.pl.
Autorem zdjęć zamieszczonych w tej wiadomości jest Sebastian Dacków.

Do obejrzenia filmików z PMPIADY zapraszamy tu.

Prezentacje prelegentów znajdują się tu.

 

Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia!

Pozdrawiamy

Wolontariusze  - Organizatorzy PMPIADY
Dyrekcja PMI Oddział Poznań