Opiekunowie koła

Opiekunem SKN ASAP jest dr Paweł Bartkowiak

dr Paweł Bartkowiak jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na specjalności Handel i Marketing. Od 2009 roku adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Swoją działalność naukowo-dydaktyczną skupia na koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem, źródłach i sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa oraz analizie zachowań konsumentów na rynku. Autor publikacji z zakresu zarządzania i marketingu.

 

Opiekunem wspomagającym SKN ASAP jest dr Adam Weinert

Adam Weinert jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami. Obecnie doktor w Katedrze Zarządzania Strategicznego.
Autor publikacji także z zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcji tworzenia wartości wspólnej (shared value).
W 2012 roku nagrodzony w programie Stypendium Managerskie Żabka Polska Sp. z o.o. w ramach współpracy Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Studenta RP - Studencki Nobel 2013 oraz nagrodzony stypendium naukowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w przedsiębiorstwach branży FMCG. Realizował wiele projektów w obszarze budowania wizerunku pracodawcy takich firm jak Danone, Grupa PZU i Żabka. Współpracuje z firmami konsultingowymi.