Misja

Misją Studenckiego Koła Naukowego “ASAP” jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poprzez prowadzenie intensywnych działań kooperacyjnych ze specjalistami teorii oraz praktyki, w ramach organizowanych spotkań, konferencji, warsztatów oraz innych formalnych i nieformalnych spotkań.

Czym się zajmujemy?
Studenckie koło naukowe ASAP działa przy Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od października 2015 roku. Jesteśmy studentami, którzy dzielą wspólne pasje związane z tematyką zarządzania projektami. Zajmujemy się zarówno poszerzaniem naszej teoretycznej wiedzy jak i praktycznym zdobywaniem umiejętności. Uczestniczymy w konferencjach, realizujemy różnego rodzaju projekty, nawiązujemy współpracę z praktykami biznesu, bierzemy udział w szkoleniach, poznajemy niezbędne narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami. Jednym z celów naszej działalności jest również promowanie tematyki związanej z zarządzaniem projektami wśród naszych rówieśników i młodzieży. Chętnie angażujemy się również w inicjatywy społeczne.