II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

SKN ASAP był współorganizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Skład zespołu projektowego z SKN ASAP:
Kinga Brzeziecka
Karolina Maćkowiak
Dorota Sadura
Karolina Wciórka
Konferencja odbyła się 1 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i przyciągnęła wielu zainteresowanych – ponad 70 studentów z 16 uczelni wyższych z całej Polski. Od zarejestrowanych uczestników spłynęły czterdzieści cztery artykuły naukowe, oraz wygłoszonych zostało siedem prelekcji. Ponadto, w wydarzeniu wzięło udział także ok. 20 zaproszonych uczniów klasy akademickiej X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, a jeden spośród nich wygłosił gościnną prelekcję.
W organizację wydarzenia zaangażowanych było 10 Studenckich Kół Naukowych z Uniwersytetu Ekonomicznego (łącznie ponad kilkanaście osób). Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dr Maja Sajdak, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego mgr Bartosz Mazurkiewicz.
Na konferencji zostały wygłoszone następujące prelekcje:
• Word-of-Mouse jako przejaw nieformalnej komunikacji konsumentów w Internecie, (Iwona Krzepiłko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
• Praktyczne wykorzystanie strategii RCM w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie, (Tomasz Minta, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu)
• Motywacja oparta na budowie zaangażowania pracowników jako odejście od tradycyjnego stosowania nagród. Grywalizacja., (Adrian Zdziech, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
• Poprawa zarządzania organizacją dzięki wprowadzeniu internetowej platformy Podio – studium przypadku., (Katarzyna Kowalska oraz Lucyna Sikora, Politechnika Poznańska)
• Wpływ innowacyjności na strategię marketingową przedsiębiorstwa., (Julita Kozłowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
• Identyfikacja kompetencji pożądanych przez pracodawców w odniesieniu do studentów specjalności związanych z obszarem HR, (Aleksandra Kwaśniewska oraz Paulina Węsiora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
• Wykorzystanie user-generated content w kampaniach marketingowych prowadzonych za pomocą mediów społecznościowych, (Kamila Pawlik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Została wygłoszona także prelekcja gościnna w temacie Skuteczna komunikacja – źródło sukcesu projektów wdrożeń nowoczesnych rozwiązań w różnego typu magazynach., przez Jakuba Dolatę, Menedżera Kluczowych Projektów w firmie Promag. Uczestnicy mieli także możliwość uczestnictwa w jednym z dwóch warsztatów: Personal branding – czyli jak budować swoją markę na rynku pracy prowadzonym przez Macieja Mazurka oraz Zuzannę Woźniak z firmy Bee Talents, oraz MS Excel – wykorzystanie programu podczas pracy analityka biznesowego prowadzonego przez Szymona Buchwalda z firmy Smart Project.
Zespół z ASAPu pozyskał jednego ze sponsorów Konferencji – firmę Lidl, która dostarczyła nam napoje, przekąski oraz gadżety upominkowe dla uczestników. Ponadto zespół ASAPu zorganizował obiad dla uczestników i nawiązał współpracę z restauracją Karafka Bistro&Cafe oraz był odpowiedzialny za administrowanie finansami konferencji.

www.kknwz.ue.poznan.pl
www.facebook.com/kknwz