Formy działalności

> Organizacja konferencji naukowych, wykładów eksperckich oraz innych form spotkań służących wymianie poglądów oraz dyskusji.
> Uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje, w tym krajowe i międzynarodowe.
> Współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w obszarze Zarządzania Projektami.
> Współpraca z kołami naukowymi o podobnym profilu działalności.
> Publikowanie dorobku naukowego członków Koła, w szczególności wydawanie publikacji w formie pisemnej, jak i w postaci internetowego serwisu informacyjnego.