Wydarzenia otwarte


Szkolenie PRINCE2 Foundation

SKN ASAP zorganizowało szkolenie dla studentów przygotowujące do egzaminu na certyfikat PRINCE2 Foundation. W szkoleniu, które odbyło się w dniach 6-8 lipca wzięło udział 15 osób. Prowadzącym był Mirosław Dąbrowski - akredytowany międzynarodowy anglojęzyczny trener, wykładowca, autor i prelegent.
Miłą niespodzianką podczas szkolenia był prezent w postaci najnowszego wydania Strefy PMI.
Więcej o prowadzącym na: www.miroslawdabrowski.com oraz na profilu LinekedIn: www.linkedin.com/in/miroslawdabrowski


Seminarium PMI Poznań

Dnia 2 czerwca odbyło się seminarium PMI “Monitorowanie projektu - skąd wiesz, że jest dobrze?”. W seminarium wzięło udział 50 uczestników.
Jednym z prelegentów była prezes SKN ASAP Agata Morysiak. Razem z Marcinem Płóciennikiem i Markiem Holajdą przedstawiła swoje Lessons Learned z projektu PMPIADA.
Agata w projekcie dbała o Promocję i Marketing, a także koordynowała działania koła naukowego ASAP przy PMPIADZIE. Podczas seminarium podkreślała, że do sukcesu PMPIADY przyczyniło się również 10 osób z koła naukowego ASAP, którzy dbali m.in. o oprawę graficzną, elementy identyfikacji – plakaty, identyfikatory, nadruki na torby, logistykę podczas wydarzenia.
Więcej o udziale SKN ASAP w projekcie PMPIADA na: ue.poznan.pl/index.php/pmpiada


Szkolenie dla SF BCC

Prezes naszego SKN ASAP Agata Morysiak miała okazję spotkać się z członkami Studenckiego Forum Business Centre Club Region Poznań oraz zapoznać ich z tematem zarządzania projektami. Dwugodzinne szkolenie odbyło się 9 kwietnia 2016 r. i obejmowało podstawowe informacje na temat procesu zarządzania projektami oraz praktyczne case study przygotowane specjalnie z myślą o organizacji studenckiej.
Polecamy takie szkolenie każdej organizacji, która na co dzień zmaga się z realizacją nawet małych projektów!


Gen Y-City

11 grudnia 2015 roku w Concordia Design odbył się warsztat Gen Y-City, który służył pogłębieniu obserwacji w odniesieniu do Y działających w Poznaniu oraz wypracowaniu pierwszych rekomendacji. Projekt Gen Y-City realizowany jest w ramach unijnego programu współpracy między miastami URBACT III (http://urbact.eu/). Poznań jest liderem projektu.
Zadaniem SKN ASAP było zebranie i przystępne podanie wiedzy na temat Pokolenia Y. W zespole znaleźli się: Agata Morysiak, Paulina Rąbel, Patrycja Wiaderna i Kacper Jankowski.
Wyniki badań zespołu SKN ASAP przedstawił dr Tomasz Kopczyński.

Artykułu na temat projektu:
http://www.codziennypoznan.pl/artykul/2016-02-18/pierwsza-faza-nietypowego-projektu-zakonczona
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/unijny-program-urbact-iii-pomoze-w-rozwoju-poznania?refererPlid=5251692
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,19441891,jak-zatrzymac-w-poznaniu-mlodych-z-pokolenia-y.html?disableRedirects=true


Klasy akademickie

„Program „Klasy akademickie” obejmuje klasy licealne, z programami nauczania dostosowanymi do potrzeb studiów ekonomicznych. W ramach porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i liceami uczniowie uczestniczą w specjalnie zorganizowanych wykładach, zarówno w siedzibie swojej szkoły jak i na terenie UEP, są zapraszani na wybrane wykłady otwarte, uczestniczą w pracach studenckich kół naukowych i zwiedzają Uniwersytet.”

W ramach programu członkowie SKN ASAP Bartosz Musioł i Michał Sitarz przeprowadzili 30.10.2016 wykłady z podstaw zarządzania projektami.