Członkowie

Członkami SKN ASAP są studenci studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członkowie w zdecydowanej większości są studentami ze specjalności “Zarządzanie Projektami” na Wydziale Zarządzania.

Członkowie SKN ASAP:

Krystyna Tomala
Robert Banaś
Kinga Antkowiak
Adrianna Czernicka
Gabriela Ignasiak
Grzegorz Brzozowski
Marek Krzyżanowski
Alina Rękawiczna
Tomasz Fliegner
Bartosz Wlaźlak
Karol Kozak
Michalina Mendelewska
Paweł Nowacki

Łączy nas jedno: ogromne zainteresowanie zarządzaniem projektami!