Consulting dla MVCmeetup

Skład zespołu:
Jakub Stachowski (PM)
Karolina Maćkowiak
Patryk Olejniczak
Anna Walkowiak
Daria Rybicka

Celem projektu było zoptymalizowanie procesów związanych z organizowaniem cyklicznych spotkań MVCmeetup polegających na spotkaniach praktyków z branży komunikacji marketingowej i wizualnej przez 5 członków SKN ASAP, którzy przez 2 miesiące wcielili się w rolę konsultantów.
Zespół przeanalizował sytuację, ocenił co mogłoby działać lepiej i dopasował rozwiązania opierając się na swojej wiedzy eksperckiej. Zmiany były wdrażane w formie interaktywnych warsztatów, co pozwoliło na lepsze zrozumienie tematu.

O rezultatach wypowie się lider MVCmeetup Michał Szmuda:

"Rozpoczęcie współpracy z ASAP było dla naszego projektu ważnym etapem w rozwoju. Zespół ASAP profesjonalnie podszedł do analizy naszych potrzeb i sytuacji wyjściowej, a następnie przygotował propozycję rozwiązań: praktyczne warsztaty oraz indywidualne wsparcie we wdrożeniu zarządzania projektami.
Chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie, praktyczne i przyjazne podejście oraz cierpliwość, którym wykazał się zespół ASAP. Współpraca zaowocowała lepszą przejrzystością pracy, lepszym zarządzaniem zadaniami i projektem, efektywniejszą komunikacją i nowymi pomysłami. Dziękujemy i polecamy współpracę z zespołem: Kuby, Ani, Darii, Karoliny i Patryka.
Zespół MVCmeetup"